Support

Click Here to Search This Site
Raven Printer Compatibility List
Raven Panasonic Ribbon or Toner Epson
PR1010 KXP1090 KXM110i MX80
PR1011 KXP1080 KXM110i RX80
PR1012 KXP1080i KXM110i RX80
PR1111 KXP1091 KXM110i RX80
PR1111A KXP1091MC KXM110i RX80
PR1112 KXP1091i KXM110i RX80
PR1212A KXP1092 KXM110i FX80
PR1212AL KXP1092i KXM110i FX80
PR1215 KXP1592 KXM110i FX80
PR1250 None KXM110i FX80
PR1515 KXP1093 KXM130 FX100
PR1550 KXP1595 KXM110i FX100
PR2017 KXP3131 Diablo 630 None
PR2022 KXP3151 Diablo 630 None
PR2416 KXP1123 KXPR145 LQ850
PR2417 KXP1124 KXPR145 LQ2500
PR2418 KXP1124i KXPR145 LQ850
PR2450 KXP1524 KXPR155 LQ1500
PR2465 KXP1624 KXPR155 LQ2500
PR2465Q KXP2624 KXPR155 LQ1050
PR2466 KXP1654 KXPR155 LQ1050
PR9100 KXP1150 KXPR115 FX850
PR9101 KXP1180 KXPR115 FX86E
PR9102 KXP1180i KXPR115 FX86E
PR9104 KXP1191 KXPR115 FX86E
PR9606 KXP1695 KXPR115 FX1050
PR9607 None None None
Dot Matrix Colour Hush
RP9105 KXP2180 KXPR150 or 150C EX800
RP2406 KXP2123 KXPR150 or 150C LQ860
RP2407 KXP2130 KXPR160 LQ860
RP2407C KXP2135 KXPR165 LQ860
RP2420 KXP2124 KXPR150 or 150C LQ860
RP2467 KXP3626 KXP170 None
Dot Matrix Hush-No Colour
RP2405 KXP2023 KXPR145 LQ850
Laser Printers
HP Series
LP410 KXP4400 KXP455 HP IIP, PCL4
LP430 None KXP455 HP III, PCL5
LP470PS KXP5400 KXP455 HP II, PCL4
LP510 KXP4410 KXP453 HP IIP
LP530 KXP4430 KXP453 HP III
LP570PS KXP5410 KXP453 HP III, PCL5
LP800 KXP4420 KXP451 HP II
LP1030 KXP4440 KXP453 HP III, PCL5
LP1070PS KXP5440 KXP453 HP III, PCL6
LP1100 KXP4450 KXP450i Laser +/500
LP1110 KXP4450i KXP450i HP II
LP1130 KXP4451 KXP450i HP III
LP1170PS KXP4455 KXP450i HP II
LS3 KXP6100 KXP456 None
LS5 KXP6500 KXP458 None
LS6 KXP6500 KXP458 None

For technical support contact us at:
Ravensupport@komputech.com